Eğitim Sistemi

Eğitimler

Eğitim Sistemimiz

BRITISH CENTRE uluslararası alanda kabul görmüş Oxford ve Cambridge üniversitelerinin dil eğitim sistemini benimsemiştir.

Eğitmen Kadrosu

Eğitim kadromuzun tamamı konularında uzman, deneyimli, pedagojik formasyona sahip Türk ve ana dili İngilizce olan yabancı öğretim görevlilerinden meydana gelmektedir. 

Başarı Garantisi

Öğretim süreci boyunca sıkça sınav uygulamaları yapılmakta, olası bir başarısızlık karşısında öğrenciye bu başarısızlığın sebeplerine uygun alternatif çözümlerle yol gösterilmektedir.

Eğitsel Aktiviteler

Öğrencilerimize daha fazla pratik yapma imkanı yaratabilmek ve böylece İngilizceyi daha fazla tanıyıp kavraya bilmesine, daha fazla deneyim kazanabilmesine ve öğrendiklerini daha iyi pekiştirebilmesine fayda sağlayabilmek için çeşitli aktiviteler düzenlemekteyiz.