Eğitimler

Kurumlara Özel İngilizce

Sınırların ortadan kalktığı günümüzde başarıya giden yol iletişim yeteneğine bağlıdır. Uluslararası alanda etkin iletişim kurabilmenin yöntemi ise global bir dil olan İngilizceyi aktif olarak kullanmak ve bu sayede doğru bağlantılar kurarak organizasyonları geliştirmekten geçer. Kurumsal firmaların prestij kazanmalarında ki en önemli unsurlardan biri doğru ve etkin bir şekilde temsil edilebilmeleridir. Buna dayanarak firmanızda görev alan bireylerin yabancı dile olan hakimiyetleri kendilerine olduğu kadar firmanıza da artı değer katacaktır.

Şirket ihtiyaçları ve faaliyet gösterdiğiniz sektöre göre deneyimli eğitmenlerimiz programları size göre tasarlar. Genel İngilizce, İş İngilizcesi, Hukuk İngilizcesi, Enerji, Doğal Gaz ve Petrol Sektörü, Finans & Bankacılık, Satış, Pazarlama ve İletişim Sektörü, Mühendislik İngilizcesi, Dış Ticaret Sektörü, Turizm & Otelcilik gibi birçok farklı programı ihtiyaçlarınıza ve farklı İngilizce seviyelerine göre ayarlıyoruz.

Kurs İçi Özel Eğitimler

Eğitim şirket yönetimiyle birlikte belirlenecek gün ve saatlerde yapılarak şirketin çalışma saatleri olabildiğince az etkilenir. Eğitim için gerekli olan tüm kitap ve dokümanlar kurumumuz tarafından temin edilir.
Eğitim öncesinde seviye tespit sınavı yapılarak katılımcıların İngilizce seviyeleri belirlenir ve bu doğrultuda uygun gruplar oluşturulur.
Seviye tespit sınavı sonuçlarının ardından şirket yönetiminin de talepleri dikkate alınarak eğitimin içeriği, süresi, niteliği gibi konular uzman Türk ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından belirlenir.

Şirket İçi (In House) Eğitimler
Şirket yönetimi talebi doğrultusunda şirketin binasında verilebilir.
Bu durumda eğitim için gerekli iş stresinden uzak sakin bir ortam şirket tarafından oluşturulmalıdır. Yine eğitimin verilmesi için yazı tahtası, bilgisayar, görsel ve işitsel tüm teknik donanım şirket tarafından temin edilmelidir.
Eğitimin verimliliği açısından grupların 15 kişiyi aşmaması önemlidir.
Eğitimin içeriği, süresi ve niteliği gibi konular seviye tespit sınavı sonuçları doğrultusunda şirket yönetiminin talepleri de dikkate alınarak uzman Türk ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından belirlenecektir.

Kurs İçi Genel Eğitimler
Bu eğitim modelimizde şirket çalışanlarına özel bir grup oluşturulmaz.
Eğitim alacak kişilerin İngilizce seviyeleri tespit edilir ve kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler.
Bu modelde ücretin tamamı şirkete faturalanacağı gibi, ödemenin bir kısmının şirket bir kısmının ise eğitim alan katılımcı tarafından yapılabileceği bir ödeme planı da oluşturulabilir.
Programlarımız Türkiye içerisinde herhangi bir ilde bulunan şirket merkezinizde uzaktan eğitim veya yüz yüze sunulmaktadır.

Raporlama

Kurumumuz, eğitim alan kurumsal öğrencileri ile ilgili detaylı bir raporlama yapabilmektedir. Öğrencilerin devam devamsızlık durumları, öğretmenlerin derslerdeki yorumlarını, aldıkları testlerin sonuçlarını ve kurumumuz ile olan her türlü iletişimi içeren raporlar sunar. Bu bilgiler istenildiğinde hem öğrencilerle hem de sizinle paylaşılır.