Eğitimler

SAT

SAT, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Amerikan üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu üniversitelere başvururken kullandıkları sınavdır. 

College Board tarafından düzenlenen SAT testi iki bölümden oluşur ve 200 ile 800 puan aralığı olan bir puanlama sistemine sahiptir. Her biri 1 saat 15 dakika olan cebir, aritmetik ve geometri bilgilerinin test edildiği Math (Sayısal) bölümü ile okuma-anlama, gramer ve analitik değerlendirme bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlayan Verbal (Sözel) bölümlerinden oluşmaktadır.

Sınav sistemiyle paralel olarak SAT hazırlık eğitimleri 2 bölümden oluşmaktadır. (SAT 1 -Reasoning Test, SAT 2 Subject Tests) SAT sınıflarına alınan ve zaten belirli bir seviyede İngilizce bilgisine sahip olan öğrenciler taktik ağırlıklı bir sınav olan SAT ’de performansı artırmayı amaçlayan bir eğitim anlayışıyla yetiştirilirler. Eğitim sistemi, sınav sistemi ve stratejileri doğrultusunda uygulama içeriklidir ve genel İngilizce eğitim çalışmalarını içermez.

SAT Reasoning Test
Reasoning Test;
Okuma – anlama
Analitik yazma – dil bilgisi
Matematik- geometri konularını içermektedir. Bu bölüm için 3 saat 45 dakika veriliyor.
Yurtdışındaki üniversiteler başvurularda bu 3 bölümü de değerlendirmeye alır. Ancak Türkiye’de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için writing (yazma) bölümü dikkate alınmaz.

SAT Subject Test
Her biri için 1 saat süre verilen bu sınav 5 alana ayrılır:

  • İngilizce
  • Tarih
  • Matematik
  • Fen bilimleri
  • Dil konuları


Sınavın 2. oturumu olan Subject Tests aslında öğrencilerin ilgili olduğu konulardaki bilgilerini ölçmeye dayanıyor.

SAT sınavına yönelik eğitimler upper intermediate seviyesi ve üzerindeki öğrenciler için uygundur.
Sınav ve kayıt işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için SAT resmi sitesine https://www.sat.org/adresinden ulaşabilirsiniz.