Eğitimler

TOEFL

Uluslar arası geçerliliğe sahip elektronik ortamda yapılan ve konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerinin test edildiğil akademik seviyede İngilizce kullanımını ölçen bir sınavdır. 

Anadili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce yetkinliğini ölçen ve 170 ülkedeki 4500 yetkili sınav merkezinde yapılan akademik bir sınavdır.

TOEFL önceden belirlenen takvim ile yılda yaklaşık 35 defa yapılmakta ve herhangi bir geçerlilik süresi limiti yoktur. Sınavda 4 dil becerisini (reading, listeninig, writing ve speaking) ölçen sorular bulunmakta ve sınav toplamda 4 saat sürmektedir.
Dünya çapında 35 milyondan fazla kişi, İngilizce dil yeterliğini göstermek için TOEFL sınavına girmiştir.

TOEFL sınavına yönelik eğitimler upper intermediate seviyesi ve üzerindeki öğrenciler için uygundur.

TOEFL’a genel anlamda aşağıda yer alan kişiler girmektedir;
Bir yüksek öğrenim kurumunda eğitim almak isteyen öğrenciler
İngilizce dili öğrenim programına kabul edilenler ve edilmeyenler
Burs ve sertifika adayları İlerlemelerini izlemek isteyen İngilizce dili öğrencileri
Vize başvurusu yapan öğrenciler ve işçiler.