Eğitimler

TOEIC

ETS (Educational Testing Service) tarafından adayların İş İngilizcesi kapsamında becerilerini ve yeterliliklerini ölçme amacıyla düzenlenen TOEIC (Test OF English for International Communication), dünya çapında geçerliliği olan bir sınavdır. 

Türkiye’de genellikle kurumsal şirketler, danışmanlık firmaları, bankalar vb. kurumlar tarafından tercih edilen bir sınavdır.

Sınav Paper - based (kağıt üzerinde) uygulanan bir sınavdır. İki bölümden oluşmakta ve adaylara toplamda 200 soru sorulmaktadır. İlk bölüm dinleme bölümü, ikinci bölüm ise okuma bölümüdür. Dinleme bölümünde yer alan 100 soruda adaylara gösterilen fotoğraflar ve kısa konuşmaların açıklamaları sorulur. Okuma kısmında ise boşluk doldurma, cümle tamamlama, okuduğunu anlama vb. sorular sorulmaktadır.

Sınav süresi 2 saattir. 1 saat 15 dakikalık kısım okuma bölümü için geriye kalan 45 dakikalık kısım ise dinleme bölümü uygulanmaktadır.

Ayrıca, TOEIC’de konuşma ve yazma sınavları da vardır ancak bu sınavlara arzu edilirse girilmektedir.

TOEIC kariyer ve gelişim odaklı bir dil yeterlilik sınavı olduğu için genelde bu sınava, TOEIC sınavını şart koşan kurumlara başvuran kişilerin yanında özgeçmişlerini güçlendirmek/kendilerini geliştirmek isteyenler ya da öğrenciler de katılmaktadır.
TOEIC sınav sonucunun geçerliliği uluslararası olmakla birlikte geçerlilik süresi 2 yıldır.