Eğitim Sistemi

Eğitsel Aktiviteler

Öğrencilerimize daha fazla pratik yapma imkanı yaratabilmek ve böylece İngilizceyi daha fazla tanıyıp kavraya bilmesine, daha fazla deneyim kazanabilmesine ve öğrendiklerini daha iyi pekiştirebilmesine fayda sağlayabilmek için çeşitli aktiviteler düzenlemekteyiz.

“İngilizce biliyorum”

diyebilmenin en büyük gereklerinden biri de, edinilmiş bilgileri kullanabilmek, bir başka deyişle öğrenilenleri “gerçek bilgiler”olarak hayata geçirebilmektir. Öğrencilerimize daha fazla pratik yapma imkanı yaratabilmek ve böylece İngilizceyi daha fazla tanıyıp kavraya bilmesine, daha fazla deneyim kazanabilmesine ve öğrendiklerini daha iyi pekiştirebilmesine fayda sağlayabilmek için çeşitli aktiviteler düzenlemekteyiz. Bu aktiviteler Speaking Club (Konuşma Kulübü), Grammar Club (Gramer Kulübü), Reading Club (Okuma Kulübü), Cinema Club (Sinema Kulübü) ve Make-Up CLUB (Randevulu Telafi) olarak düzenlenmektedir.

Speking Clup

Öğretmenlerimizle gerçekleştirilmekte olan “speakingclub” aktivitelerimiz, bir anlamda doğal dil laboratuarı vasfını koruyarak öğretimimizin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. “Speakingclub”lar öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dökebilmelerini sağlamak amacıyla güncel konular üzerinde konuşma-tartışma imkanı sağlar, öğrenciler ders ortamı ve stresinden uzak, hata yapma korkusu taşımadan sıcak ve samimi bir ortamda konuşabilir, dinleyebilir, İngilizce iletişim becerilerini geliştirebilirler.

Grammer Clup

Kurumumuzda, tüm seans öğrencilerinin ayrı ayrı katılabilecekleri saatlerde “grammarclub” aktiviteleri yapılmaktadır. Öğrenci ders kaçırdığı ya da derste görmüş olduğu konuyu pekiştirmek istediği durumda bu aktivitelerimize katılarak eksiklerini telafi etme şansına sahiptir.

Reading Clup

BRITISH CENTRE, her seviyeye uygun kitap, dergi, gazete ve çeşitli yazılı metinler sunarak, öğrencilerin okuma-anlama yeteneklerini ve kelime dağarcıklarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Cinema Clup

Hem sosyal bir aktivite hem de önemli bir öğrenme yolu olarak “cinemaclub” BRITISH CENTRE’ın öğrencilerine sunduğu önemli bir ayrıcalıktır. Önceden hazırlanmış okuma parçalarına ve konuda geçen kelimelere/deyimlere göz atmış öğrenciler, orijinal İngilizce seslendirme ve İngilizce alt yazılarla dvd formatında film izlerler, izledikleri filmlerden sonra yapılan test ve tartışma uygulamaları sayesinde kendilerini geliştirebilirler.

Make-Up Clup (Randevulu Telafi)

Eğer öğrencimiz kaçırmış olduğu dersi telafi etmek için “grammarclub” aktivitelerine katılma fırsatı bulamıyorsa, kendine uygun olan başka bir zamana randevu alıp kaçırmış olduğu veya zorlandığı konunun eksiklerini öğretmenimizle birebir çalışarak tamamlayabilme olanağını bulabilir.