Eğitimler

İş İngilizcesi

Sınırların ortadan kalktığı günümüzde başarıya giden yol iletişim yeteneğine bağlıdır. 

İş İngilizcesi programının ana amacı katılımcıların iş hayatında farklı durumlarda ihtiyaç duyulan dil ve kelime yapılarını geliştirme ve iş yazışmaları konusuna hâkim olmalarını sağlamaktır. Programın içeriği iş dünyasının ilgi alanları ve ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanmakta ve eğitimler deneyimli türk ve yabancı öğretmen kadromuz tarafından verilmektedir. iş ingilizcesi programında; Vaka incelemelerine, tartışmalara ve sınıf içi canlandırmalara sıklıkla yer veren konusunda uzman eğitmenlerimiz, modern iş yaşamını sınıflarımıza taşımaktadır.

İş İngilizcesi Eğitim Programı işletme dünyası, borsa, uluslararası ticaret, şirket stratejisi ve yapısı, ekonomi, çalışanları yönetme ve trendler, satış, pazarlama, işletme dünyası, küreselleşme, operasyon yönetimi, etkili ve ikna edici elektronik posta yazma, sunum ve sunum teknikleri gibi konuları içerir.

Bu program da üzerinde durulan temel konulardan bazıları:
Telefonda etkili konuşma, CV hazırlama, İş toplantıları, yemekleri ve seyahatleri, etkili ve ikna edici iş mektupları ve elektronik postalar, Konferans, Mülakat ve Sunumlar, Satış – Pazarlama, Müşteri ilişkileri, Elektronik ticaret, Zaman yönetimi, İnsan Kaynakları, Reklam, Liderlik, Rekabet, vb.

İş İngilizcesi Eğitim Programları

İş ingilizcesi eğitim programları iş alanlarına göre dil eğitimi almak isteyen bireylere ya da kurumlara uyarlanmış programlardır. Günümüz iş dünyasında sektörel jargonu öğrenebilmek ve modern iş dünyasının yenilenen ihtiyaçlarına yanıt verebilecek seviyede güçlü iletişim kurabilmek reel sektörler başta olmak üzere her alanda gereklidir.
Bununla birlikte iş dünyasının her geçen gün daha da güçleşen koşulları çalışanlar arasındaki rekabeti de arttırmakta bu da bireyleri uzun süreler çalışmaya zorlamaktadır.

Böylesi zaman ve enerji kısıtlılığındaki bireyler, kişisel gelişimlerine yeterli zamanı ayıramamaktadırlar.

İş İngilizcesi eğitim programları ile herhangi bir uzmanlık ya da sektör spesifik dil eğitimi almak isteyen bireylere ya da kurumlara seçtikleri alanlara yönelik İngilizce eğitimi sunulmaktadır. İş İngilizcesi eğitim programları ile bireylere ya da kurumlara meslekleri doğrultusunda en çok ihtiyaç duyacakları kelimeler ve cümle yapıları öğretilir.

İş İngilizcesi eğitim programları genel ingilizce eğitimlerinden farklı olarak, sadece mesleklere yönelik İngilizce eğitimlerine odaklanılmaktadır ve eğitiminiz boyunca kurumumuzda uygulanan ücretsiz eğitsel aktivite derslerine de ücretsiz katılabilirsiniz.