Amerikan İngilizcesine Özgü 8 Gramer Kuralı

Amerikan İngilizcesine Özgü 8 Gramer Kuralı

Amerikan İngilizcesine Özgü 8 Gramer Kuralı

Amerikan İngilizcesi ile İngiliz İngilizcesi arasında ciddi telaffuz farkları var fakat farklar sadece telaffuzdan ibaret değil. Birçok kelime Amerikan İngilizcesinde farklı anlamda kullanırken İngiliz İngilizcesinde bambaşka bir anlamda kullanılıyor.

Tabi, sadece kelimelerle bitmiyor aradaki farklar, grammerlerde de önemli farklar mevcut. Amerikan İngilizcesi, İngilizce’nin bir lehçesi olarak birçok farklı dilbilgisi kuralına sahiptir. Burada, Amerikan İngilizcesine özgü 8 gramatik kuralını özetleyeceğiz:

1. Sıfatların sıralanması: İki veya daha fazla sıfat bir ismi nitelendiriyorsa, sıfatlar sırayla “opinion” (fikir), “size” (boyut), “age” (yaş), “shape” (şekil), “color” (renk), “nationality” (milliyet), ve “material” (malzeme) olarak gelir. Örneğin, “a beautiful large old round red French wooden table” (güzel büyük eski yuvarlak kırmızı Fransız ahşap masa).

2. İsimlerin sayısı: Amerikan İngilizcesi, tekil ve çoğul isimler arasında farklılıklar gösterir. Örneğin, “book” (kitap) tekilken, “books” (kitaplar) çoğuldur.

3. Fiillerin çekimi: Amerikan İngilizcesinde, fiillerin bazı zamanları farklı şekilde çekilir. Örneğin, “I dive” (dalmak) şimdiki zaman iken, “I dove” (daldım) geçmiş zaman olarak kullanılır.

3. Eylem sözcüklerinin kullanımı: Amerikan İngilizcesi, bazı eylem sözcüklerinin farklı şekillerde kullanımına izin verir. Örneğin, “I have to” (yapmam gerekiyor) ve “I need to” (yapmam lazım) eş anlamlıdır.

4. Olumsuz cümleler: Olumsuz cümleler Amerikan İngilizcesinde, “don’t” veya “doesn’t” yardımcı fiilleri ile yapılır. Örneğin, “I don’t like it” (bunu sevmiyorum) veya “he doesn’t know” (o bilmiyor).

Soru cümleleri: Amerikan İngilizcesinde soru cümleleri, cümle başında bir yardımcı fiil kullanılarak yapılır. Örneğin, “Do you like it?” (Bunu seviyor musun?) veya “Does he know?” (O biliyor mu?).

  1. Zaman zarfları: Amerikan İngilizcesi, zaman zarflarının kullanımında farklılıklar gösterir. Örneğin, “I just ate” (az önce yedim) veya “I already finished” (zaten bitirdim).
  2. Geçişli fiiller: Geçişli fiiller, bir nesneyi veya kişiyi etkilediği için Amerikan İngilizcesinde önemlidir. Örneğin, “I gave him the book” (onun kitabı verdim) veya “he sent me an email” (bana bir e-posta gönderdi).

 

british logo yenirenk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İngilizce öğrenmek için hemen formu doldur!

İletişim Formu