HADİ PRATİK YAPALIM, İNGİLİZCE 1000 KELİME!

HADİ PRATİK YAPALIM, İNGİLİZCE 1000 KELİME!

İngilizce’nin temeli kelimelerdir!

Peki, İngilizce kelimeleri nasıl ezberleyebiliriz?

İngilizce konuşabilmek için iyi bir kelime dağarcığına ihtiyacımız vardır. İngilizce’de ne kadar çok kelime bilirseniz o kadar çabuk ingilizceyi hayatınızda aktif olarak kulanmaya başlarsınız.

*Her gün sosyal hayatınızda kullandığınız kelimeleri 20/25 tane veya daha az veya çokta olabilir bu tamamen sizin ezber gücünüze bağlıdır, sözlükten bulun ve not defterinize yazın. Gün içinde vakit buldukça tekrarlayın. 1 ay boyunca hergün 20/25 kelimeyi aktif olarak ingilizce kelime dağarcığınıza eklediğinizi düşünürsek ayda yaklaşık olarak 600/700 tane kelime ezberlemiş olursunuz.

  • Kelimeleri cümleler içinde çalışmanız kalıcı kelime bilgisine sahip olmanızı sağlar.
  • Kelimeleri resimlerle bağdaştırıp çalışabilirsiniz.
  • Resimli İngilizce kartları size harika yardımcılardır.
  • İnterneti ingilizce dilinde kullanabilirsiniz.
  • En sevdiğiniz yabancı sanatçıların şarkılarının içindeki kelimeleri rahatlıkla ezber yapabilirsiniz ve bu yöntem kalıcı olur.
  • En sevdiğiniz yabancı dizileri, filmleri ve belgeselleri orjinal versiyonu ve İngilizce alt yazılı seçeneğini kullanarak izleyin. Bilmediğiniz kelimeleri lütfen not edin ve çalışın.
  • Kitap okumayı seviyorsanız çok şanslısınız. Kelime ezberlemenin en kalıcı formülüdür ingilizce kitap okumak. Çünkü cümleler içinde kullanılan kelimeler hafızada daha kalıcıdır.
  • Bilgisayar oyunlarını seviyorsanız oyunlarda ki kelimeler kelime dağarcığınızı genişletecektir.
  • Yapılan bir araştırmaya göre 2000-2500 kelime bilmeniz demek aktif bir şekilde ingilizce konuşabilirsiniz demektir.”
ENGLISHTÜRKÇE
Abouthakkında
Accidenkaza
activity  etkinlik
actor  aktör
address   adres
afternoonöğleden Sonra
against   karşısına
age  yaş
air  hava
alone yanlız
always  her zaman
American  Amerikan
 angry  sinirli
animal  hayvan  
answer  cevap 
apartment building   apartman dairesi
apple  elma
April  Nisan
arm kol
armchairkoltuk
around   etrafında
arrive varmak
artsanat  
ask sormak
at   -de
attractionetkinlik
AugustAğustos
Aunthala
Australian  Avustrulyalı
autumn sonbahar
baby bebek  
back arka
bad kötü
bag   çanta
ball  top
balloon balon
banana muz
band   grup
bankbanka
base üs  
basketball   basketbol
batyarasa  
bath banyo
bathroom banyo
be olmak
beach   plaj
bear  ayı  
beautiful   güzel
become  olmak
bed  yatak
bedroom yatak odası
begin   başlamak
behind   arkasında  
Belgian Belçika
Belgium  Belçika
Bellzil  
best friend  en iyi arkadaş
 better  daha iyi
between   arasında
bicycle  bisiklet
big   büyük
bigger  daha büyük
bike   bisiklet
biology  Biyoloji
bird kuş  
birthday doğum günü
black  siyah
blonde  sarışın
blood  kan  
blue  mavi
board tahta
boat kayık
body vücut  
bone kemik  
book kitap
bookshopkitabevi
bored sıkılmış
boring  sıkıcı
bottomdibinde
boyfriend  erkek arkadaş
box kutu  
branch dal  
Brazil   Brezilya
Brazilian  Brezilya
bread  ekmek
break  kırmak
breakfast  kahvaltı
bring getirmek
Britain  Britanya
British  İngiliz
brother  erkek kardeş
brown   kahverengi
building   bina
burger  köfte
bus otobüs
busy  meşgul
buy   satın almak
cafékafe
call çağırmak
camel   deve
camp kamp
can  -ebilmek
CanadaKanada
capital  başkent
captain  kaptan
car araba
card  kart
carebakım  
careful  dikkatli
carefully   dikkatlice
carrot  havuç
cartoon  çizgi film
case kutu, sandık  
cassette  kaset
castle   kale  
cat  kedi
catch  yakalamak
cause  (bir şeyin) neden(i)  
cell hücre  
century yüzyıl  
CD  CD
chair  sandalye
chance şans  
change   değişmek
character karakter
chat show  sohbet programı
cheap   ucuz
check  kontrol etmek
cheese   peynir
chef  şef
chemisteczacı  
chicken  tavuk
children  çocuk
chief şef  
China  Çin
Chinese Çin  
chips  patatez kızartması  
chocolate   çikolata
Christmas  Noel
cinema   sinema
circle  daire  
city  şehir  
city centre  şehir merkezi  
class  sınıf  
classical  klasik
clean  temizlemek
clean  temiz
climb tırmanmak
clock  masa/duvar saati  
close   kapatmak
closer  daha yakın
clothes  giysiler
cloudy bulutlu
club kulüp
coast  kıyı
coat  kaban
coffee  kahve
cola kola
cold   soğuk
collar yaka  
collection  koleksiyon
colony koloni/sömürge  
colour TV   renkli TV
colourful  renkli
columnsütun, kolon  
come   gelmek
comedy komedi   
comfortable  rahat
company  şirket
compare   karşılaştırmak
competition   yarışma
completely  tamamen
computer  bilgisayar
computer game   bilgisayar oyunu
concert  konser  
conditions  koşullar
consonont  ünsüz  
continent kıta  
cook  pişirmek
cooker  ocak
copy kopya  
corn mısır  
corner köşe
correct  DOĞRU
cost maliyet  
costumekostüm
cotton pamuk  
count  saymak
country ülke  
countryside  kırsal bölge
coursekurs  
cousin  kuzen
coverkapak  
cowinek  
crophububat  
crowd kalabalık  
cryağlamak
cup   fincan
curly   kıvırcık
current akıntı  
cut kesmek  
cycle  bisiklet sürmek
cycling  bisiklet binmek
dad baba father
dance  dans etmek
dance  dans
dancing dans etmek
danger  tehlike
dangerous tehlikeli
dark  karanlık
daughter  kız çocuk  
day gün
dead   ölü
deal  anlaşma  
December  Aralık
degree  derece
delicious  lezzetli
design tasarım  
desk  çalışma masası
dessert  tatlı
destroy yok etmek
detective novel  tehlike
dictionary sözlük  
die  ölmek
different   farklı
difficult  zor  
dining room   yemek odası
dinner  akşam yemeği
dinosaur  dinozor
directions  talimatlar
dirty   kirli
dishwasher   bulaşık makinesi
division  bölüm  
do   yapmak
doctor doktor
documentary   belgesel
dog   köpek
door  kapı
double duble çift  double
down   altında
draw  çizmek
dream rüya
dress  kıyafet
drink  içmek
drink   içecek
drive sürmek
drop düşürmek  
during   sırasında
duck ördek  
DVD player  DVD oynatıcı
11th (eleventh)   11inci (onbirinci)   
8th (eighth)   8nci (sekizinci)   
ear  kulak
early   erken
earn   kazanmak
earth toprak  
easy   kolay
east doğu  
eat  yemek
edge  kenar  
effect etki  
egg yumurta
electricity  elektrik
email  e-posta
empty   boş
end bitmek
enemydüşman  
enginemotor   
England  İngiltere
English  İngiliz
enjoy   eğlenmek
enough yeterli   
enter girmek   
equal  eşit   
escape   kaçmak
especially özellikle   
Europe   Avrupa
even  düz, düzgün   
evening  gece
event olay   
every day / week / month / year   her gün / hafta / ay / yıl
everyone  herkes
exact  tam   
exam  sınav
example örnek   
excellent  mükemmel
excited  heyecanlı
exciting   heyecan verici
excuse (beni)
exercise egzersiz
expensive  pahalı
experince deneyim   
experiment deney   
eye  göz  
1st (first)  1inci (birinci)
4th (fourth)   4üncü (dördüncü)   
5th (fifth)   5inci (beşinci)   
face  yüz
fact  gerçek, olgu   
fair  açık
fall  düşmek
familyaile   
famous   ünlü
fantastic olağanüstü
far uzak   
farm  çiftlik
fashionable  moda popular
fast  hızlı
fast food
fat şişman   
father baba
favourite  gözde  
fear korku   
February  Şubat  
Feedbeslemek   
feel  hissetmek
feet ayaklar   
few az   
fieldtarla, alan   
fight  kavga etmek
figurebiçim, şekil   
filldoldurmak   
film film
film star film yıldızı
final  son
find bulmak
fine  güzel
finger parmak
finish  bitirmek
fire ateş   
first name   ilk ad
fish   balık
fit uygun   
flag   bayrak
flat  apartman dairesi
flight  uçuş
floor yer, zemin   
flow akmak   
flower çiçek   
fly uçmak   
follow takip etmek   
food yiyecek
foot ayak
football  futbol  
football team  futbol takımı
footballer  futbolcu
force güç, kuvvet   
forest  orman
forget  unutmak
form biçim, şekil   
forward ileri   
fraction bölüm, kesir   
free  özgür
French  Fransız
fresh  taze
Friday  Cuma
fridge  buzdolabı
friend  arkadaş
from   -den
front  ön
fruit  meyve
full  dolu   
fun   eğlence
funny  komik
game show  oyun yarışması
garden   bahçe
gather  toplanmak   
general genel   
gentle nazik   
Germany Almanya
get almak
get up  uyanmak
girl kız
girlfriend  kız arkadaş
give   vermek
glad amemnun   
glass   cam
glasses gözlük
go   gitmek
go for a walk  yürüyüşe çıkmak
go shopping   alışverişe çıkmak
go swimming  yüzmeye gitmek to
go to bed  yatağa gitmek
 go to school  okula gitmek
go to the cinema  sinemaya gitmek
go to work  işe gitmek
gold altın   
good  iyi
good-looking  iyi görünümlü  
government hükümet
grandfather  dede
grandmother  büyük anne
grandparent  büyük
grape üzüm
grass çim
great harika
green  yeşil
grey gri
grocery bakkal
ground  yer, zemin   
group  grup
grow yetişmek   
guess tahmin etmek   
guide rehberlik etmek   
guitar gitar
gun  silah
gymnastics  jimnastik
hair  saç
half yarım   
hall koridor
hamburger hamburger
hand  el
happen olmak
happy  mutlu
hard sert
hard  zor
hat şapka
hate nefret etmek
have  sahip olmak
have a bath/shower  duş almak
have a coffee  kahve içmek
have a good/great timeiyi vakit geçirmek
have an ice cream  dondurma yemek
have breakfast / lunch / dinner  yemek yemek / kahvaltı yapmak  
have got   sahip olmak
head kafa   
hear  duymak
heart  kalp
heavyağır   
help yardım etmek   
high street   ana cadde
hill  tepe   
history   tarih
hit vurmak   
hobby  hobi
hole delik
holiday tatil
home  ev  
homework  ev ödevi  
honey  bal
hope  ummak
horse at
hospital  hastane
hot  sıcak
hotel otel
hour saat
house  ev
How (many)  Ne kadar (fazla)
How (old)  Kaç (yaşında)
huge büyük   
humaninsan   
hundred yüz   
hungry 
hunt avlanmak   
hurryacele etmek   
I know. Biliyorum
ice cream dondurma
iceberg  buzdağı
idea  fikir
ill  hasta
imagine hayal etmek   
important  önemli  
in  içinde
include  dahil etmek   
industry sanayi   
in front of   önünde
insect böcek   
inside  içinde
instant an   
instrument  aygıt   
intelligent  akıllı
interestilgi   
interesting ilgi çekici
interview  mülakat
into   içine  
invent icat etmek   
Irish  İrlandalı
iron demir   
island ada
Italian İtalyan
Italy  İtalya
jacket  ceket
jam  reçel
January Ocak
Japan  Japonya
jazz  caz music
job 
join katılmak
juice  özsu
July  Temmuz
jump sıçramak   
June Haziran  
kangaroo kanguru
keep  muhafaza etmek   
key  anahtar   
kill   öldürmek
kilometerkilometre
kind çeşit, tür   
kind  iyi   
king kral   
kitchen mutfak
know bilmek
lady  bayan
lake göl   
lamb  kuzu
lamp   lamba
land inmek
language  dil
laptop dizüstü bilgisayar
large   geniş
last month / night / week / weekend geçen ay / gece / hafta / haftasonu
late  geç
later   sonra
laugh   gülmek
law  kanun   
lay yaymak, sermek   
leader  lider
learn  öğrenmek
leave  ayrılmak
left sol   
leg bacak
lengthuzunluk   
lemonade limonata  
less  az
lesson ders
letter  mektup
letterbox mektup kutusu
lettuce  marul
level seviye   
library kütüphane
lie  yalan söylemek
life  hayat
lift kaldırmak   
lighthafif   
lightışık   
like hoşlanmak
linehat, çizgi   
liquidsıvı   
list listelemek   
listen  dinlemek
little  küçük
live  yaşamak
living room oturma odası
lizard  kertenkele
local  yerel
long uzun
look after  gözetmek
look at  bakmak
lose  kaybetmek
loud gürültülü   
love  sevmek
lovely  sevimli
low alçak   
luck şans
lucky  şanslı
lunch öğle yemeği
lunchtime öğle yemeği vakti
luxury  lüks  
machine makine   
magazine  dergi
magic  sihir
mail  postalamak
main course  ana yemek
major  ana, majör    
make  yapmak
man  adam  
many açok   
March  Mart
Markişaret/ not   
Marketpazar   
marriage evlilik
marry   evlenmek
mass yığın   
master usta   
match  maç
meterial materyal   
Maths  Matematik
Mattersorun, konu   
May  Mayıs
meal  yemek
mean  anlamına gelmek
measure ölçmek   
meat  et  
medicine  ilaç
medium-length   orta-uzunlukta
meet buluşmak, karşılaşmak   
melody melodi   
member  üye
men  adamlar
menu  mönü
message mesaj
metal metal   
method metot   
middle ortada   
mile mil   
milk süt
million milyon   
mind  us, akıl   
minute  dakika
miss  özlemek
mix karıştırmak   
mobile phone  cep telefonu
model  model
modern modern
molecule molekül   
mom   anne 
momentan   
Monday  Pazartesi  
money  para
monster  canavar
month  ay
more daha fazla   
morning sabah   
most en çok   
motion hareket   
mountain dağ   
mouth  ağız  
move taşınmak   
mum motheranne
museum   müze
multiply çarpmak  
mushroom mantar
music  müzik
mystery  sır
9th (ninth)   9uncu (dokuzuncu)   
name isim
national  ulusal
natural  doğal
near  yakın
necessary gerekli   
neck boyun   
need  ihtiyaç duymak
neighbour komşu   
never  asla
new  yeni
newsagent  gazete bayii
newspaper  gazete
next to yanında
nice  sevimli
night  gece
No problem.  Sorun değil
noise  gürültü
noisy  gürültücü
non-stop aralıksız
noon öğlen   
normally  normal olarak
north  kuzey
Norway  Norveç
nose  burun
notebook  not defteri
noticeduyuru   
noun isim   
now şimdi   
November  Kasım
Numbernumara, sayı   
nurse  hemşire
object nesne   
observe gözlemek   
occur meydana gelmek   
ocean okyanus   
October  Ekim
Of course Elbette
offer sunmak   
often  sık sık
oil yağ   
old  eski
old-fashioned  eski moda
Olympic Games  Olimpiyat Oyunları
on   üstünde
once a day / week / month / year   günde / hafta / ayda / yılda bir kere
onion  soğan
onlysadece   
onto   üstüne
open  açmak
operate işletmek   
opposite  karşısında
orange   turuncu
orange  portakal
order  ısmarlamak
organisation  organizasyon
organise   organize etmek
organised   organize
original orijinal   
other  diğer   
out   dışarı
outside   dışında
own  kendi  
owner  sahip
oxygen  oksijen
page sayfa
paradise  cennet
parcel  paket
parent  ebeveyn
park  park
park  park etmek
part time  yarı zamanlı
party  parti
party  parti yapmak
pay  ödemek
PE (physical education)   BE (beden eğitimi)
pen  dolmakalem
pencil kalem
people  insanlar
perhaps  belki
person  kişi
phone  telefon
photograph fotoğraf
piano  piyano
piece of paper  kağıt parçası
pink pembe
pizza  pizza
plane  uçak
play  oynamak
play sports  spor yapmak
play the piano  piyano çalmak
player  oyuncu
pocket  cep
Poland  Polonya
police  polis
Polish  Polonyalı
popular  popüler
population  nüfus
Portugal Portekiz
post office  postane
potato   patates
practical  pratik
practice   pratik
practise English İngilizce pratiği yapmak
practise the piano  piyano pratiği yapmak
present  hediye
president  başkan
pretty   güzel
prison  hapishane
probably  muhtemelen
project  proje
public   kamusal
pull  çekmek
pumpkin  balkabağı
purple  mor
push itmek
put  koymak
quickly  hızlıca
quiet  sessiz
quite  bayağı, oldukça
rabbit  tavşan
raceyarış
radio  radyo
railway station  tren istasyonu
rain  yağmur yağmak
rap   rap
read  okumak
ready  hazır
real  gerçek
Really?  Gerçekten mi?
red  kırmızı
remember  hatırlamak
repeat tekrarlamak
restaurant  restoran
return  geri dönmek
rice  pirinç
rich  zengin
riding  binicilik
right  DOĞRU
river boat  nehir
road  yol
roof çatı
room  oda
run  koşmak
running  koşu
Russia  Rusya
2nd (second)  2nci (ikinci)
6th (sixth)   6ncı (altıncı)   
7th (seventh)   7nci (yedinci)   
sad üzgün
safe  güvenli
salad  salata
salt  tuz
same  aynı
sandwich  sandviç
Saturday  Cumartesi
save  kurtarmak
say  söylemek
scared  korkmuş
scarf   atkı
school okul
school subject okul dersi
Science Bilim
sea  deniz
seaside  deniz kenarı
seat  oturak
second saniye
see  görmek
seem görünmek
sell  satmak
send göndermek  
separate  ayırmak
September  Eylül  
shampoo  şampuan
She’s fine.  O iyi.
ship  gemi
shoe  ayakkabı
shoot  vurmak
shop  dükkan
shop assistant  
short adj kısa
shout  bağırmak
show  göstermek
shower  duş
sight  görüş
sign  imzalamak
signal  sinyal
silent  sessiz
similar  benzer
simple  basit
sing  şarkı söylemek
singer şarkıcı
sister  kız kardeş
sit  oturmak
ski  kaymak
skirt  etek
sleep  uyumak
slow  yavaş
slowly  yavaşça
small  küçük
smile  gülümseme
snail  sümüklüböcek
snake yılan
snowboard  snowboard yapmak
soccer  futbol
sofa  kanepe
soldier  asker
sometimes  bazı zamanlar
son  erkek çocuk
song  şarkı
sound  görünmek
soup  çorba
south  güney
Spain  İspanya
Spanish İspanyol
speak konuşmak
speaker hoparlör
special  özel
spend harcamak
spider  örümcek
sport spor
sports facilities spor tesisleri
sports hall  spor salonu
spring   ilkbahar
stamp  pul
star   yıldız
start   başlamak
starter   ordörv
stay   kalmak  
steak   biftek
steal   çalmak
stereo  müzik sistemi
stone  taş
 stop   durmak
storm   fırtına
story   hikaye  
straight   DOĞRU
strange  garip
strawberry çilek
street market semt pazarı
student  öğrenci
study  çalışmak
stupid  salak
sudden  ani
suddenly  aniden
 sugar  şeker
summer  yaz
sun  güneş
Sunday  Pazar
sunny  güneşli
supermarket süpermarket
surname soyisim
sweater süeter
Swedish  İsveçli
sweet tatlı
swim yüzmek
swimming  yüzmek
swimming pool  yüzme havuzu
Switzerland  İsviçre
table  masa
take almak
take a picture  fotoğraf çekmek
talk  konuşmak
tall   uzun
taxi  taksi
tea  çay
teacher   öğretmen
team  takım
teenager  genç
teeth (plural of tooth)   dişler
 temperature  sıcaklık
tennis  tenis
terrible  korkunç
test  test
text metin
Thanks.  Teşekkürler
the news  haberler
think  düşünmek
think  düşünmek
through   boyunca
thumb  başparmak
Thursday Perşembe
to be born  doğmak
toast tost
toilet  tuvalet
tomato  domates
tomorrow  yarın
tonight  bu gece
tour  tur
tourist  turist
town  kasaba
trainers  spor ayakkabı
transport  ulaşım
travel  seyahat etmek
trick  hile  
trip  yolculuk
trousers  pantolon
true  DOĞRU
try  denemek
try on  denemek (elbise v.b gibi)
Tuesday   Salı
Turkey  Türkiye
turkey hindi
Turkish   Türk  
turn  dönmek  
TV  TV television
twice a day / week / month / year  günde / hafta / ayda / yılda iki kere
typical  tipik
UFO  UFO
uncle  amca
under   altında
unhappy  üzgün  
university üniversite
use  kullanmak
usually  genelde
vegetable sebze
verb  fiil (eylem)
video   video
village   köy
vinegar  sirke
violin   keman
visit   ziyaret etmek
volleyball  voleybol
vote   oy vermek
wait   beklemek
waiter   garson
walk  yürümek
wallet   cüzdan
want   istemek
war  savaş
warm  ılık
washing machine  çamaşır makinesi
watch  izlemek
water  su
wavy   dalgalı
wear  giymek
weather  hava
Wednesday  Çarşamba
weekend hafta sonu
well   iyi,sağlıklı healthy
wet   ıslak
what  ne/kaç
where  nerede
white  beyaz
who kim
why neden
wife   
win   kazanmak
window  pencere
winner  kazanan
winter   kış
wish   dilemek
with  ile
woman   kadın
women  kadınlar
wonderful  mükemmel
work iş  
work  çalışmak  
world  dünya
worried  kaygılı
worse daha kötü
write yazmak
writer yazar
wrong  yanlış  
year   yıl
yellow  sarı
Yes, great.  Evet, harika.
yesterday   dün  
yesterday afternoon / evening / morning   dün öğleden sonra/akşam/sabah
young  genç

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İngilizce öğrenmek için hemen formu doldur!

İletişim Formu