Quantifiers – Miktar Belirleyiciler

Many : “Çok” anlamına gelir. Sadece sayılabilen çoğul isimlerle kullanılabilir.

Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

 • I haven’t got many books in my library – Kütüphanemde çok kitap yok.
 • Are there many cars on the street – Caddede çok araba var mı?
 • I can speak many languages. – Pek çok dil konuşabiliyorum.

Not : “too many” şeklinde kullanıldığında, gereğinden fazla ve haddinden fazla anlamlarına gelir. Genelde bir durumdan yakınırken kullanılır.

There are too many people in Istanbul – İstanbul da haddinden fazla insan var.

Much : “Çok” anlamına gelir. Sadece sayılamayan isimlerde kullanılır.

Much ifadesi yalnızca olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

 • There isn’t much sugar in my tea – Çayımda çok şeker yok.
 • Is there much rain outside – Dışarıda çok yağmur var mı?
 • How much homework do you have? – Ne kadar ödevin var?

Not : Olumlu cümlelerde “much” kullanmıyoruz. Sayılamayan bir isme çokluk anlamı katan başka bir belirteç kullanılmaktadır.

A lot of : Çok anlamına gelmektedir. A lot of, hem sayılabilen hemde sayılamayan isimlerde kullanılır. Genellikle olumlu cümlelerde kullanılır. Cümleye çokluk anlamı katar.

 • There are a lot of students in my class – Benim sınıfımda çok öğrenci var.
 • There is a lot of snow on our car – Bizim arabamızın üzerinde çok kar var.
 • My aunt has got a lot of money – Teyzemin çok parası var.

Not : “lots of”, “plenty of”, “a great deal of” gibi kalıpları sıklıkla duyabilirsiniz. Hepsi aynı anlamdadır.

Not : “a lot” ise zarftır. Bir şeyi çok yapmak anlamına gelir. Yani isimlerle kullanılmaz. Sadece fiillerle kullanılır. Zarf fiili niteleyen yapıdır.

 • Rita likes cake a lot – Rita pastayı çok sever.
 • I work a lot these days – Ben bu günlerde çok çalışıyorum.

a little – a little : Sayılamayan isimlerle kullanılır. -> a little milk

a few – few : Sayılabilen isimlerle kullanılır. -> a few apples

a little – a few : Fazla değil ama yeteri kadar anlamında kullanılır.

little – few : Çok az, neredeyse hiç yok ya da yeterli miktarda değil anlamında kullanılır.

-> little milk, few apples

 • There is a little milk in the bottle -> Şişede biraz süt var.
 • Does she have a little money? -> Biraz parası var mı?
 • We have very little money left -> Yeteri kadar paramız yok.
 • There are a few eggs for breakfast – > Kahvaltı için yeterli sayıda yumurta var.
 • Do you have a few friends in your neighbourhood? (Mahallede senin birkaç arakadaşın var mı?)
 • He has got very few friends at school. -> Onun okulda çok az arkadaşı var.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Olumlu bir cümlemeye “çok” anlamında kullanılmak istenirse “a lot of” kullanılır.

 • I have a lot of time – Benim çok zamanım var.
 • She has a lot of friends – Onun çok arkadaşı var.

Olumsuz ya da soru cümlelerinde ise much – many kullanabiliriz.

 • I don’t have much time -> Çok zamanım yok.
 • I don’t have many friends -> Çok arkadaşım yok.

“Az” anlamında kullanılmak istendiğinde sayılamanlar için “a little”, sayılabilenler için “a few” kullanılır.

 • I have a little time -> Az zamanım var.
 • I have a few friends -> Az arkadaşım var.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İngilizce öğrenmek için hemen formu doldur!

İletişim Formu